Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

biciewlasnegoserca
18:56
0316 7f5b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamisiaczek95 misiaczek95
biciewlasnegoserca
18:56
Lepiej więc być samemu niż z kimś, kogo się nie kocha, kto jest tylko namiastką. Wiem jednak, że kobiety ciężej znoszą samotność od mężczyzn. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamisiaczek95 misiaczek95
biciewlasnegoserca
18:54
Dziś zakładam kaptur i udaję się w te miejsca
Okryte goryczą, ale i tak chcę pamiętać
O tym, czego dziś tak bardzo brak mi
Choć nie wiem czy to prawda, czy to wymysł wyobraźni
— HuczuHucz "Brak mi" (ft. Rover, Leh, DJ Klasyk)
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisiaczek95 misiaczek95
biciewlasnegoserca
18:51
8815 ae40 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viamisiaczek95 misiaczek95
biciewlasnegoserca
18:51

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viamisiaczek95 misiaczek95

April 02 2015

biciewlasnegoserca
13:55

March 26 2015

biciewlasnegoserca
19:25
Naprawdę, kocha się tylko raz w życiu,  nawet jeśli człowiek tego nie zauważa. 
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru "
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
biciewlasnegoserca
19:25
Decyzje pod wpływem emocji, to żadne decyzje. To działania instynktowne.
— House of Card
biciewlasnegoserca
19:25
najbardziej boli nas to, co niewyjaśnione. w niewyjaśnionym zawsze pozostaje miejsce na nadzieję.
Reposted fromkaygatsby kaygatsby viauncannyfirefly uncannyfirefly
biciewlasnegoserca
19:22
2424 d1c6 390
Reposted frompolana polana viamehhh mehhh
biciewlasnegoserca
19:22
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura, Cała jaskrawość
Reposted fromstylte stylte viatwarze twarze
biciewlasnegoserca
19:19

March 19 2015

biciewlasnegoserca
18:14
biciewlasnegoserca
18:13

W płaczu najsmutniejsze jest to, że jedyną osobą, do której chcielibyśmy się przytulić jest ta, przez którą płaczemy.

Reposted fromthesmajl thesmajl viarawwwr rawwwr
biciewlasnegoserca
18:13
Jeśli coś kochasz, puść to wolno.
Kiedy do Ciebie wróci - jest Twoje.
Jeśli nie, nigdy Twoje nie było.
— A. Saint-Exupery
Reposted fromeryawen eryawen viarawwwr rawwwr
biciewlasnegoserca
18:13
Czasem zastanawiasz się, czy jesteś dla kogoś wart tyle, by mieć pewność, że jak odłożysz słuchawkę on/a zadzwoni. Pewności kiedy w nerwach odwrócisz się i pójdziesz w drugą stronę, a on/a pobiegnie za Tobą. Będzie walczył/a, bo przecież wart jesteś tego całego chrzanionego zachodu.
biciewlasnegoserca
18:13
8865 412b 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
biciewlasnegoserca
18:13
Człowiek, nawet jak jest z niego straszny cynik i sceptyk, zawsze ma głupie słabości, które zwykliśmy nazywać marzeniami czy też nadzieją.
— Sigitas Parulskis
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
18:12
0322 29e6 390
Reposted fromindie indie viabezimienna23 bezimienna23
biciewlasnegoserca
18:11
3982 83d2 390
Pokolenie Ikea Kobiety vol.8
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamisiaczek95 misiaczek95
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl